รับชมช่องทีวีดิจิตอลได้ 30-48 ช่อง
รองรับการบันทึก (PVR), หยุดเวลา(Timeshift), อัพเกรดซอฟท์แวร์ และการเล่นมีเดียไฟล์ผ่านพอร์ต USB
รองรับระบบภาพแบบ Full HD
รองรับ SD/HD, MPEG2 และ MPEG4 AVC H.264
ค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ
รองรับคำอธิบายเสียง (Audio Description)
รองรับการอัพเกรดซอฟท์แวร์ โดยการ OTA หรือผ่าน USB
รองรับ HDMI, AV, USB
รองรับการใช้งาน External Harddisk
รองรับระบบ DVD-T2 ตามมาตรฐาน ETSI EN 302 7550 V.1.2.1 และ V1.3.1 Base
รองรับการแสดงภาพ 3 มิติร่วมกับ TV3D