*เป็นอุปกรณ์ใช้คู่กับเสา Indoor เมื่อใช้กับโทรทัศน์ที่มีระบบดิจิตอลในตัว
*เป็นอุปกรณ์เพิ่มกระแสไฟเข้าไปช่วยให้เสา Indoor ทำงานได้ดีขึ้น