คุณสมบัติ
* อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากระบบ AV เป็น RF
* สามารถเลือกช่อง RF Output ได้ตลอดย่าน 2-69
* สัญญาณ RF Output มีความแรงสูงสุด 100 dB ปรับขึ้นลงได้ 20 dB
* เป็น Double Side Band Modulator