• ปลั๊ก XLR ตัวผู้ 3 ขา
  • ยี่ห้อ Lidge
  • เป็นปลั๊กต่อสายสัญญาณเสียง