รายละเอียดสินค้า
– เป็น LNB แบบ UNIVERSAL มี 2 OUTPUT แยกอิสระ สำหรับใช้รับสัญญาณ 2 จุด

Technical Specification

LNB Input  10.70 – 11.70 , 11.70 – 12.75
L.O. 9.75 – 10.6 GHz
GAIN 65 dB
NOISE 0.3 dB