– ออกแบบพิเศษเพื่อรองรับสัญญาณดิจิตอลทีวีโดยเฉพาะ
– ใช้รับสัญญาณทีวีย่านความถี่ UHF
– อัตราการขยายสูง ทำให้รับในที่สัญญาณต่ำได้ดี
– อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายสัญญาณ + JACK ทีวี
– ใช้วัตถุดิบผสมสาร UV ทำให้ทนทานต่อการเสื่อมสภาพ
– น้ำหนักเบา ทำให้ติดตั้งง่าย สามารถตั้งโต๊ะหรือยึดผนังได้
– เป็นเสาอากาศชนิด FLAT CORNER REFECTOR ANTENNA ทำให้มีอัตราการขยายสูงรับสัญญาณที่มีความเข้มต่ำได้ดี
– ใช้รับสัญญาณภายในอาคาร