• สายคอมพิวเตอร์ UL2464 (Single+Mylar Foil) 10C x 24AWG
  • ยี่ห้อ JWC
  • ทำจาก Tinned Copper
  • สายมีฟลอยด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
  • PVC อย่างดีตามมารตรฐาน RoHS