• ยี่ห้อ Lidge
  • ปลั๊ก Mic Mono
  • ใช้เพื่อต่อสัญญาณเสียง