• ยี่ห้อ Neutrik
  • ปลั๊ก Mic Mono งอฉาก
  • เหมาะสำหรับต่อสัญญาณเสียง และ สายกีตาร์