เหมาะสำหรับทีวี Plasma, LCD, LED ทีวีขนาด 14″ – 32″ ทุกยี่ห้อ เพื่อยึดติดจากเพดาน
สามารถรับน้ำหนักได้ 30 Kgs (66 lbs)
ความยาวจากเพดานประมาณ 80 cm.
มีชุดอุปกรณ์ติดตั้งให้พร้อม ติดตั้งง่าย