• กล่องจานดาวเทียมใช้ได้กับจานทุกระบบทั้ง C Band และ KU Band
  • มีระบบ Auto OTA เพิ่มช่องรายการอัตโนมัติ ช่องเดิมไม่หาย ช่องใหม่เพิ่มอัตโนมัติ
  • มีหน้าจอ Display บอกเลขช่อง
  • มีปุ่มกดเปลี่ยนช่องได้
  • ระบบภาพเป็นระบบ AV